בקרוב...

מתחילים ב-19.11עד אז, כדאי שתתחילו לאסוף דוריטוס עם סרט מבצע -
ולא לשכוח לשמור את האריזות...

בכל יום חול תתקיים
הגרלה חדשה ליעד שונה!

מבצע ההגרלות נערך ע"י שטראוס שיווק בע"מ מרח׳ הסיבים 49, פ״ת. בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית
לפי חוק העונשין התשל״ז - 1977, בפיקוח עו״ד הדס קופפרמן.